สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/03/2006 4178 1539 3071 599
2/03/2006 4314 1400 3091 569
3/03/2006 3862 1349 2797 553
4/03/2006 1282 701 949 270
5/03/2006 995 516 707 199
6/03/2006 4041 1334 2942 568
7/03/2006 4025 1421 2985 590
8/03/2006 3885 1372 2836 581
9/03/2006 4056 1368 2820 588
10/03/2006 3463 1249 2582 513
11/03/2006 1147 615 829 237
12/03/2006 998 588 744 209
13/03/2006 4211 1383 3028 612
14/03/2006 4065 1377 3016 560
15/03/2006 4021 1376 2937 583
16/03/2006 3858 1335 2872 564
17/03/2006 3468 1172 2574 455
18/03/2006 1030 584 752 198
19/03/2006 1035 548 793 201
20/03/2006 4344 1360 3211 580
21/03/2006 4067 1313 2974 569
22/03/2006 4331 1369 3124 554
23/03/2006 4158 1365 3056 544
24/03/2006 3617 1199 2720 480
25/03/2006 1120 600 852 208
26/03/2006 874 457 670 157
27/03/2006 4765 1410 3374 626
28/03/2006 4628 1317 3085 558
29/03/2006 4061 1331 2910 529
30/03/2006 3851 1258 2818 508
31/03/2006 3368 1121 2470 455
Unique 101118 23279 73589 9924
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ Session จะมีค่าบวก หนึ่ง ทุก ๆ 20 นาที เช่น IP เข้ามาดูเว็บไซต์ถ้าเกิน 20 นาทีแล้ว Session จะเป็น 2 และจะบวกขึ้นอีก 1 ทุก ๆ 20 นาที
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง
 
 

MOF's Webmaster Team @2006 / 1 March 2006