สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ของเดือน พฤษภาคม 2547
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 พฤษภาคม 2547 1,414 482 1,198 256
2 พฤษภาคม 2547 1,148 471 994 215
3 พฤษภาคม 2547 4,078 814 3,544 466
4 พฤษภาคม 2547 4,068 914 3,503 476
5 พฤษภาคม 2547 1,301 515 1,119 254
6 พฤษภาคม 2547 3,757 886 3,245 490
7 พฤษภาคม 2547 1,618 634 1,388 304
8 พฤษภาคม 2547 1,128 467 939 234
9 พฤษภาคม 2547 1,079 391 933 206
10 พฤษภาคม 2547 3,803 921 3,358 489
11 พฤษภาคม 2547 5,302 878 4,738 476
12 พฤษภาคม 2547 4,108 959 3,537 531
13 พฤษภาคม 2547 3,824 899 3,302 474
14 พฤษภาคม 2547 3,480 841 3,014 449
15 พฤษภาคม 2547 1,063 423 929 207
16 พฤษภาคม 2547 1,065 441 909 204
17 พฤษภาคม 2547 4,039 939 3,518 504
18 พฤษภาคม 2547 3,651 914 3,181 468
19 พฤษภาคม 2547 3,825 865 3,384 478
20 พฤษภาคม 2547 3,978 1,021 3,522 508
21 พฤษภาคม 2547 3,258 840 2,883 426
22 พฤษภาคม 2547 1,157 458 1,004 213
23 พฤษภาคม 2547 995 430 878 202
24 พฤษภาคม 2547 3,455 814 3,042 442
25 พฤษภาคม 2547 3,724 831 3,247 437
26 พฤษภาคม 2547 3,943 945 3,441 489
27 พฤษภาคม 2547 3,658 1,142 3,267 578
28 พฤษภาคม 2547 3,225 1,085 2,829 565
29 พฤษภาคม 2547 1,025 495 898 221
30 พฤษภาคม 2547 940 457 817 199
31 พฤษภาคม 2547 3,458 1,121 3,114 582
Totals 86,570 12,620 75,675 6,478

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน


กระทรวงการคลัง ขอขอบคุณสำหรับสถิติข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 04/06/2547