สรุปการใช้งานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2546ของเว็บไซต์ www.mof.go.th เป็นรายวันดังต่อไปนี้
  IP :: UniqueIP SS :: Unique Session PV :: Pageviews
  RV :: ReturnVisitor Ch :: Change (IP ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน) Rank :: ลำดับที่ประจำวันจากสมาชิกทั้งหมด
  Rank/Main_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดหลัก Rank/Sub_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดย่อย  
วันที่
IP
SS
PV
RV(%)
Ch
Rank
สมาชิกทั้งหมด
Rank หมวดหลัก
สมาชิก หมวดหลัก/ชื่อหมวดหลัก
Rank หมวดย่อย
สมาชิก หมวดย่อย/ชื่อหมวดย่อย
11-01
387
646
720
136(35.14)
-188
447
9472
31
718(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
11-02
366
611
713
128(34.97)
-21
451
9482
30
719(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
11-03
724
2092
2309
292(40.33)
+358
323
9041
26
698(หน่วยงานราชการ)
5
16(กระทรวง)
11-04
726
2140
2389
293(40.36)
+2
328
9068
26
699(หน่วยงานราชการ)
5
16(กระทรวง)
11-05
717
2046
2277
288(40.17)
-9
333
9095
22
703(หน่วยงานราชการ)
4
16(กระทรวง)
11-06
691
1977
2163
279(40.38)
-26
350
9123
27
705(หน่วยงานราชการ)
5
16(กระทรวง)
11-07
614
1798
2019
263(42.83)
-77
378
9146
30
708(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
11-08
312
553
634
121(38.78)
-302
534
9166
36
709(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
11-09
360
622
702
140(38.89)
+48
471
9185
30
710(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
11-10
767
2220
2474
332(43.29)
+407
334
9215
28
714(หน่วยงานราชการ)
5
16(กระทรวง)
11-11
811
2219
2485
342(42.17)
+44
325
9240
28
718(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
11-12
787
2259
2497
331(42.06)
-24
332
9261
28
722(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
11-13
747
2177
2402
313(41.90)
-40
335
9277
31
721(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
11-14
706
1960
2200
318(45.04)
-41
348
9301
30
722(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
11-15
434
737
842
171(39.40)
-272
440
9316
30
725(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
11-16
353
605
665
125(35.41)
-81
401
9335
27
725(หน่วยงานราชการ)
5
18(กระทรวง)
11-17
732
2267
2513
317(43.31)
+379
338
9359
30
727(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
11-18
770
2306
2504
338(43.90)
+38
317
9390
29
725(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
11-19
750
2222
2442
328(43.73)
-20
322
9418
28
726(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
11-20
693
1946
2182
295(42.57)
-57
339
9450
29
728(หน่วยงานราชการ)
6
17(กระทรวง)
11-21
658
1971
2159
250(37.99)
-35
362
9468
29
728(หน่วยงานราชการ)
6
17(กระทรวง)
11-22
382
636
704
147(38.48)
-276
496
9481
36
729(หน่วยงานราชการ)
6
17(กระทรวง)
11-23
387
663
749
158(40.83)
+5
467
9501
30
729(หน่วยงานราชการ)
6
17(กระทรวง)
11-24
693
2093
2287
305(44.01)
+306
361
9469
28
732(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
11-25
737
2182
2389
306(41.52)
+44
349
9506
30
741(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
11-26
712
2087
2302
279(39.19)
-25
355
9537
30
745(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
11-27
681
3281
3666
312(45.81)
-31
362
9565
30
746(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
11-28
616
1897
2079
267(43.34)
-65
368
9596
29
750(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
11-29
384
765
866
181(47.14)
-232
477
9611
31
751(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
11-30
383
728
828
166(43.34)
-1
458
9626
30
751(หน่วยงานราชการ)
6
18(กระทรวง)
AVERAGE
602
1656
1838
250(41.60)
             
ToTals
18080
49706
55161
    7521
 
       
 
 Speacial Thanks to:
Truehits Team 
ท่านสมาชิกควรอ่าน Notice Board ที่หน้าแรกของ http://truehits.net เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
ถ้ามีคำติชมหรือข้อเสนอแนะอย่างไร กรุณา mail มาบอกได้ที่ webmaster@truehits.net
ทีมงานบริการ Truehits
Government Information Technology Services (GITS)
National Electronics and Computer Technology (NECTEC)

Last Modified: 3 December 2003
by:  MOF's  Webmaster  Team