ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: กระทรวงการคลัง | หมวด :: หน่วยงานราชการ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 368
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง

สรุปสถิติเป็นรายวัน

วัน/เดือน/ปี

ใน 1 เดือน

Page View

Unique IP

Unique Session

Return Visitor

1 พฤศจิกายน 2547

3,803

920

2,643

423

2 พฤศจิกายน 2547

3,676

957

2,653

453

3 พฤศจิกายน 2547

3,868

963

2,715

463

4 พฤศจิกายน 2547

3,641

933

2,616

427

5 พฤศจิกายน 2547

3,699

925

2,623

449

6 พฤศจิกายน 2547

1,237

529

882

231

7 พฤศจิกายน 2547

616

280

460

115

8 พฤศจิกายน 2547

3,741

1,000

2,664

443

9 พฤศจิกายน 2547

3,982

1,029

2,843

464

10 พฤศจิกายน 2547

4,071

1,032

2,860

479

11 พฤศจิกายน 2547

4,211

991

2,868

467

12 พฤศจิกายน 2547

3,630

895

2,510

424

13 พฤศจิกายน 2547

1,367

524

969

220

14 พฤศจิกายน 2547

1,061

437

754

188

15 พฤศจิกายน 2547

4,291

956

2,879

438

16 พฤศจิกายน 2547

4,328

1,063

3,057

500

17 พฤศจิกายน 2547

4,298

1,027

2,974

500

18 พฤศจิกายน 2547

3,626

943

2,670

442

19 พฤศจิกายน 2547

3,514

845

2,499

403

20 พฤศจิกายน 2547

1,051

440

775

172

21 พฤศจิกายน 2547

1,163

512

790

198

22 พฤศจิกายน 2547

3,853

988

2,738

444

23 พฤศจิกายน 2547

3,680

1,006

2,640

520

24 พฤศจิกายน 2547

3,785

1,026

2,766

488

25 พฤศจิกายน 2547

3,679

958

2,569

451

26 พฤศจิกายน 2547

2,957

757

2,151

336

27 พฤศจิกายน 2547

1,176

477

835

202

28 พฤศจิกายน 2547

1,141

458

822

192

29 พฤศจิกายน 2547

3,778

923

2,700

455

30 พฤศจิกายน 2547

3,719

960

2,657

456

Totals

92,642

15,220

65,582

7,091

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน

วัน/เดือน/ปี

จำนวน PageViews

16 พฤศจิกายน 2547

4,328

 

 

 


ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 02/12/2547