สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน เดือน พฤศจิกายน 2548
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 พฤศจิกายน 2548 4,356 1,474 3,190 627
2 พฤศจิกายน 2548 4,601 1,456 3,362 624
3 พฤศจิกายน 2548 4,238 1,314 2,994 600
4 พฤศจิกายน 2548 3,830 1,219 2,793 529
5 พฤศจิกายน 2548 1,447 707 1,019 271
6 พฤศจิกายน 2548 1,273 627 867 272
7 พฤศจิกายน 2548 4,544 1,510 3,265 652
8 พฤศจิกายน 2548 4,719 1,488 3,447 689
9 พฤศจิกายน 2548 5,253 1,593 3,747 770
10 พฤศจิกายน 2548 5,096 1,534 3,458 677
11 พฤศจิกายน 2548 4,408 1,348 3,132 596
12 พฤศจิกายน 2548 1,415 731 979 305
13 พฤศจิกายน 2548 1,338 707 950 280
14 พฤศจิกายน 2548 4,672 1,580 3,431 661
15 พฤศจิกายน 2548 4,537 1,486 3,318 678
16 พฤศจิกายน 2548 4,318 1,482 3,167 621
17 พฤศจิกายน 2548 4,840 1,627 3,571 702
18 พฤศจิกายน 2548 3,976 1,342 2,871 565
19 พฤศจิกายน 2548 1,577 754 1,130 307
20 พฤศจิกายน 2548 1,354 717 988 276
21 พฤศจิกายน 2548 4,898 1,631 3,531 745
22 พฤศจิกายน 2548 4,622 1,602 3,420 689
23 พฤศจิกายน 2548 4,493 1,554 3,267 668
24 พฤศจิกายน 2548 4,313 1,498 3,183 629
25 พฤศจิกายน 2548 3,514 1,261 2,533 562
26 พฤศจิกายน 2548 1,479 702 1,027 304
27 พฤศจิกายน 2548 1,158 689 876 220
28 พฤศจิกายน 2548 4,443 1,416 3,118 620
29 พฤศจิกายน 2548 4,901 1,643 3,486 674
30 พฤศจิกายน 2548 4,593 1,517 3,279 664
Totals 110,206 24,529 79,399 11,074

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
9 พฤศจิกายน 2548 5,253

 


ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 01/12/2548