สรุปการใช้งานประจำเดือน ตุลาคม ปี 2546ของเว็บไซต์ www.mof.go.th เป็นรายวันดังต่อไปนี้

  IP :: UniqueIP SS :: Unique Session PV :: Pageviews
  RV :: ReturnVisitor Ch :: Change (IP ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน) Rank :: ลำดับที่ประจำวันจากสมาชิกทั้งหมด
  Rank/Main_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดหลัก Rank/Sub_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดย่อย  
       
วันที่
IP
SS
PV
RV(%)
Ch
Rank
สมาชิก
ทั้งหมด
Rank หมวดหลัก
สมาชิก หมวดหลัก/ชื่อหมวดหลัก
Rank หมวดย่อย
สมาชิก หมวดย่อย
/ชื่อหมวดย่อย
10-01
805
1764
1944
328(40.75)
+805
307
8735
25
665(หน่วยงานราชการ)
5
15(กระทรวง)
10-02
764
1833
2012
323(42.28)
-41
334
8771
25
667(หน่วยงานราชการ)
5
15(กระทรวง)
10-03
719
1695
1883
307(42.70)
-45
338
8791
27
669(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-04
361
583
642
146(40.44)
-358
494
8811
36
668(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-05
313
472
530
118(37.70)
-48
516
8829
35
670(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-06
671
1545
1671
279(41.58)
+358
358
8850
28
669(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-07
637
1437
1598
258(40.50)
-34
382
8884
33
670(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-08
730
1667
1811
281(38.49)
+93
351
8911
29
678(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-09
366
1311
1469
149(40.71)
-364
547
8939
49
679(หน่วยงานราชการ)
7
16(กระทรวง)
10-10
545
1763
1965
235(43.12)
+179
385
8975
28
683(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-11
301
521
597
126(41.86)
-244
531
8994
38
685(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-12
254
482
537
106(41.73)
-47
572
9018
40
688(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-13
593
1741
1971
269(45.36)
+339
367
9048
30
691(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-14
603
1846
2008
234(38.81)
+10
384
9057
30
692(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-15
463
1407
1557
179(38.66)
-140
455
9076
39
692(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-16
640
1884
2062
249(38.91)
+177
367
9105
29
692(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-17
500
924
1041
177(35.40)
-140
391
9116
26
692(หน่วยงานราชการ)
4
16(กระทรวง)
10-18
252
401
491
95(37.70)
-248
545
9129
34
693(หน่วยงานราชการ)
5
16(กระทรวง)
10-19
241
372
417
92(38.17)
-11
536
9141
32
695(หน่วยงานราชการ)
5
16(กระทรวง)
10-20
451
792
881
169(37.47)
+210
422
9166
32
696(หน่วยงานราชการ)
5
16(กระทรวง)
10-21
498
858
962
168(33.73)
+47
405
9203
31
696(หน่วยงานราชการ)
4
16(กระทรวง)
10-22
515
881
1011
193(37.48)
+17
393
9233
27
699(หน่วยงานราชการ)
4
16(กระทรวง)
10-23
325
579
640
113(34.77)
-190
465
9244
31
699(หน่วยงานราชการ)
5
16(กระทรวง)
10-24
552
1666
1862
226(40.94)
+227
371
9264
29
699(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-25
283
472
535
104(36.75)
-269
536
9283
38
699(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-26
274
451
514
104(37.96)
-9
522
9306
33
700(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-27
692
2025
2261
268(38.73)
+418
339
9328
29
702(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-28
684
1838
2035
260(38.01)
-8
353
9370
29
714(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-29
690
1968
2205
281(40.72)
+6
347
9403
29
714(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-30
646
1940
2144
287(44.43)
-44
359
9431
32
717(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
10-31
575
1813
1988
240(41.74)
-71
395
9457
33
718(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
AVERAGE
514
1255
1394
205(39.92)
             
ToTals
15943
38931
43244
6364
 
       
   
Speacial Thanks to:
Truehits Team 
ท่านสมาชิกควรอ่าน Notice Board ที่หน้าแรกของ http://truehits.net เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
ถ้ามีคำติชมหรือข้อเสนอแนะอย่างไร กรุณา mail มาบอกได้ที่ webmaster@truehits.net
ทีมงานบริการ Truehits
Government Information Technology Services (GITS)
National Electronics and Computer Technology (NECTEC)

Last Modified: 3 November 2003
by:  Webmaster