สรุปการใช้งานประจำเดือน กันยายน ปี 2546ของเว็บไซต์ www.mof.go.th เป็นรายวันดังต่อไปนี้
  IP :: UniqueIP SS :: Unique Session PV :: Pageviews
  RV :: ReturnVisitor Ch :: Change (IP ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน) Rank :: ลำดับที่ประจำวันจากสมาชิกทั้งหมด
  Rank/Main_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดหลัก Rank/Sub_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดย่อย  
วันที่
IP
SS
PV
RV(%)
Ch
Rank
สมาชิกทั้งหมด
Rank หมวดหลัก
สมาชิก หมวดหลัก/ชื่อหมวดหลัก
Rank หมวดย่อย
สมาชิก หมวดย่อย/ชื่อหมวดย่อย
09-01
1278
2914
3454
630(49.30)
+1278
222
10782
24
790(หน่วยงานราชการ)
4
17(กระทรวง)
09-02
1170
2777
3181
561(47.95)
-108
238
10813
25
794(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-03
1158
2748
3194
599(51.73)
-12
245
10839
24
797(หน่วยงานราชการ)
4
17(กระทรวง)
09-04
1113
2793
3284
539(48.43)
-45
249
10855
26
798(หน่วยงานราชการ)
4
17(กระทรวง)
09-05
1015
2305
2656
492(48.47)
-98
272
10877
28
795(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-06
590
965
1144
232(39.32)
-425
376
10897
27
796(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-07
507
835
967
183(36.09)
-83
403
10922
31
798(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-08
1101
2390
2718
493(44.78)
+594
258
10943
26
798(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-09
1074
2299
2594
451(41.99)
-27
275
11008
26
799(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-10
833
1811
2046
350(42.02)
-241
347
11037
30
803(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-11
1035
2455
2972
477(46.09)
+202
278
11060
26
804(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-12
834
1882
2084
354(42.45)
-201
334
11088
27
807(หน่วยงานราชการ)
5
19(กระทรวง)
09-13
506
795
920
197(38.93)
-328
433
11107
30
807(หน่วยงานราชการ)
5
19(กระทรวง)
09-14
464
725
864
187(40.30)
-42
443
11121
32
807(หน่วยงานราชการ)
6
19(กระทรวง)
09-15
937
2074
2373
431(46.00)
+473
315
11150
28
810(หน่วยงานราชการ)
5
19(กระทรวง)
09-16
1050
2300
2588
431(41.05)
+113
284
11178
25
813(หน่วยงานราชการ)
5
19(กระทรวง)
09-17
1020
2283
2581
425(41.67)
-30
290
11207
25
815(หน่วยงานราชการ)
5
19(กระทรวง)
09-18
825
1883
2390
337(40.85)
-195
339
11248
29
819(หน่วยงานราชการ)
5
19(กระทรวง)
09-19
766
1579
1751
297(38.77)
-59
346
11252
28
815(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-20
464
738
821
174(37.50)
-302
443
11273
34
815(หน่วยงานราชการ)
6
17(กระทรวง)
09-21
413
651
727
157(38.01)
-51
446
11291
34
817(หน่วยงานราชการ)
6
17(กระทรวง)
09-22
968
2143
2391
406(41.94)
+555
294
11309
25
820(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-23
948
2097
2363
402(42.41)
-20
307
11335
26
823(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-24
684
1461
1615
284(41.52)
-264
384
11360
33
827(หน่วยงานราชการ)
6
17(กระทรวง)
09-25
741
1485
1668
307(41.43)
+57
331
11386
27
829(หน่วยงานราชการ)
5
18(กระทรวง)
09-26
615
1096
1228
244(39.67)
-126
331
11398
25
826(หน่วยงานราชการ)
5
17(กระทรวง)
09-27
386
604
688
140(36.27)
-229
467
11421
33
827(หน่วยงานราชการ)
6
17(กระทรวง)
09-28
328
467
544
109(33.23)
-58
501
11453
32
827(หน่วยงานราชการ)
6
17(กระทรวง)
09-29
709
1587
1777
288(40.62)
+381
338
8663
26
661(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
09-30
678
1561
1765
277(40.86)
-31
355
8707
27
663(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
AVERAGE
807
1723
1978
348(43.18)
             
ToTals
24210
51703
59348
10454
 
       
Speacial Thanks to:
Truehits Team 
ถ้ามีคำติชมหรือข้อเสนอแนะอย่างไร กรุณา mail มาบอกได้ที่ webmaster@truehits.net
ทีมงานบริการ Truehits
Government Information Technology Services (GITS)
National Electronics and Computer Technology (NECTEC)

Last Modified: 1 October 2003
by:  Webmaster