ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: กระทรวงการคลัง | หมวด :: หน่วยงานราชการ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 322
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 กันยายน 2547 4,150 1,117 2,868 541
2 กันยายน 2547 3,398 851 2,343 447
3 กันยายน 2547 1,346 242 1,005 122
4 กันยายน 2547 369 145 262 68
5 กันยายน 2547 316 125 227 58
6 กันยายน 2547 3,829 937 2,707 425
7 กันยายน 2547 1,688 617 1,223 279
8 กันยายน 2547 3,805 1,092 2,726 506
9 กันยายน 2547 3,809 997 2,706 481
10 กันยายน 2547 3,660 872 2,573 429
11 กันยายน 2547 1,553 575 1,109 249
12 กันยายน 2547 1,578 550 1,139 219
13 กันยายน 2547 4,103 1,018 2,921 497
14 กันยายน 2547 3,869 921 2,717 450
15 กันยายน 2547 3,425 862 2,500 403
16 กันยายน 2547 3,967 1,019 2,887 474
17 กันยายน 2547 3,315 902 2,452 405
18 กันยายน 2547 1,473 520 1,019 233
19 กันยายน 2547 1,150 437 872 180
20 กันยายน 2547 3,761 963 2,722 444
21 กันยายน 2547 4,048 981 2,792 469
22 กันยายน 2547 3,734 944 2,650 436
23 กันยายน 2547 3,622 887 2,498 428
24 กันยายน 2547 3,100 768 2,196 361
25 กันยายน 2547 1,211 452 881 198
26 กันยายน 2547 1,223 406 788 180
27 กันยายน 2547 3,410 819 2,342 393
28 กันยายน 2547 3,412 882 2,398 427
29 กันยายน 2547 3,471 879 2,472 419
30 กันยายน 2547 3,296 860 2,271 418
Totals 85,091 13,381 60,266 6,290
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 


ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 06/10/2547