สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน เดือน กันยายน 2548
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 กันยายน 2548 5,151 1,647 3,616 738
2 กันยายน 2548 3,940 1,203 2,797 562
3 กันยายน 2548 1,570 796 1,149 310
4 กันยายน 2548 1,531 773 1,088 315
5 กันยายน 2548 4,780 1,471 3,339 659
6 กันยายน 2548 5,138 1,541 3,572 685
7 กันยายน 2548 5,009 1,518 3,474 721
8 กันยายน 2548 4,928 1,535 3,511 716
9 กันยายน 2548 4,555 1,394 3,199 669
10 กันยายน 2548 1,667 800 1,189 329
11 กันยายน 2548 1,625 738 1,159 314
12 กันยายน 2548 5,248 1,551 3,582 727
13 กันยายน 2548 5,835 1,607 3,800 772
14 กันยายน 2548 5,748 1,598 3,767 785
15 กันยายน 2548 5,721 1,583 3,872 751
16 กันยายน 2548 6,122 1,668 4,071 813
17 กันยายน 2548 2,597 955 1,708 424
18 กันยายน 2548 2,166 831 1,432 370
19 กันยายน 2548 6,493 1,710 4,174 869
20 กันยายน 2548 6,895 1,791 4,424 876
21 กันยายน 2548 6,466 1,612 4,079 832
22 กันยายน 2548 5,989 1,592 3,744 801
23 กันยายน 2548 5,594 1,513 3,587 767
24 กันยายน 2548 2,011 821 1,315 387
25 กันยายน 2548 1,791 649 1,140 288
26 กันยายน 2548 5,907 1,595 3,922 808
27 กันยายน 2548 5,774 1,595 3,765 830
28 กันยายน 2548 5,879 1,566 3,873 783
29 กันยายน 2548 5,630 1,550 3,653 773
30 กันยายน 2548 4,702 1,283 3,175 625
Totals 136,462 25,697 91,176 12,637
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
20 กันยายน 2548 6,895

 


ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 03/10/2548