ข่าวประกวดราคา van12sit


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 7,425,000.00
อีเมล์แอดเดรส prayat@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 0-2126-5800 ต่อ 3605
ที่อยู่ของหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
24 มี.ค. 2560
4 เม.ย. 2560
 

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download