รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายวิจิตร ลุลิตานนท์

 
 
 
นายวิจิตร ลุลิตานนท์
31 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490
24 สิงหาคม 2489 - 30 พฤษภาคม 2490