รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)

 
 
 
พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)
2 กุมภาพันธ์ 2489 - 24 มีนาคม 2489