รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

 
 
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
28 มิถุนายน 2492 - 13 ตุลาคม 2492
30 พฤศจิกายน 2491 - 27 มิถุนายน 2492
25 กุมภาพันธ์ 2491 - 8 เมษายน 2491
11 พฤศจิกายน 2490 - 24 กุมภาพันธ์ 2491