รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)

 
 
 
พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)
31 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500