กิจกรรมภายใต้โครงการสินเชื่อประชาชนสุขใจ “ออมสินปล่อย - บสย. ค้ำ” ผ่านโครงการ Micro Entrepreneurs

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสินเชื่อประชาชนสุขใจ “ออมสินปล่อย-บสย. ค้ำ” ผ่านโครงการ Micro Entrepreneurs ในวงเงินตั้งแต่ 10,000 บาท จนถึงสูงสุด 2 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ระยะเวลากู้ 3-10 ปี พร้อมรณรงค์ใช้ผ้ากันเปื้อนผืนใหม่ เพื่ออนามัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ณ ตลาดวงศกร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558