รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้สำเร็จการฝึก "หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้สำเร็จการฝึก "หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" เนื่องในโอกาสที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ คณะผู้สำเร็จการฝึกได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้รับมอบนโยบายและวางแผนการดำเนินจิตอาสาของกระทรวงการคลัง ร่วมกับคณะผู้สำเร็จการฝึก "หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" จากท่านรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ด้วย