พิธีเปิดตลาดสวัสดิการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหารเป็นประธานพิธีเปิดตลาดสวัสดิการกระทรวงการคลัง ณ ลานตลาดสวัสดิการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562