ตรวจราชการ จ.ตราด

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ณ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562