การอบรมกิจกรรม MOF Innovative Incubation รุ่นที่ 1

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรม MOF Innovative Incubation รุ่นที่ 1 ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562