ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการชมเชยจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวรายงาน ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าว ประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (3) ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น... อ่านต่อ


นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วย นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการธนาคาร นางสุจิตตรา คําดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารธนาคาร พนักงานเขต/สาขาในพื้นที่... อ่านต่อ


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตลาดวายุภักษ์รักประชาชน ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2 โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร ทายาทเกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ... อ่านต่อ


นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ครั้งที่2/2562 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 801... อ่านต่อ


นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน... อ่านต่อ


นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งบ้านทุ่งน้ำใส... อ่านต่อ


นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโนยาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข โดยมีนายสาธิต ภู่หอมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ให้การต้อนรับ... อ่านต่อ


นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายธนาธร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” และตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัด ได้แก่... อ่านต่อ


นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 11 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (เครื่อง EDC) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ ณ... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»